dekorativní obrázek
dekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázek

Dačické barokní dny

Myšlenka uspořádat Dačické barokní dny vznikla v prosinci roku 2000 a u jejího zrodu stáli Michal Stehlík a Richard Šeda. Dačice se tehdy zároveň zařadily do „barokního roku“, kterým rok 2001 v České republice byl.

Samotná idea Dačických barokních dní v sobě nese dva základní principy. Je to především snaha po skutečné spolupráci většiny dačických kulturních institucí. Průběžně se tak daří připravovat program, na kterém během let spolupracovaly instituce jako dačické muzeum, knihovna, kulturní středisko, zámek Dačice, základní umělecká škola, atd. Druhým principem je spojení hudby a mluveného slova. Většina barokních akcí totiž sází především na hudbu, maximálně rozšířenou o výstavy či prezentaci barokních památek. Jedinečností první dačické barokní akce (a prakticky i všech následných) je tak propojení textů českého baroka s prezentace světové i české barokní hudby. Vedle toho má za sebou dačické baroko i pouliční divadlo, výstavy, barokní operu či kurzy renesančního tance. Nechybí tak ani snaha po zachycení barokní atmosféry, ať již díky kostýmní výpravě či důrazem na duchovní rozměr barokního období.

Hudební dramaturgie barokních dní v Dačicích je v rukou Richarda Šedy, díky němuž se na koncertech setkává návštěvník jak s místními hudebníky, tak i se špičkovými republikovými soubory, v posledních letech pak včetně zahraničních hostů. Více než desetiletá tradice dačického baroka je pak zárukou životaschopnosti a významu celé akce.