dekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázek

Dačické barokní dny 2001

Když vznikla v prosinci roku 2000 myšlenka uspořádat Dačické barokní dny, netušili jsme, že se tak zařadíme do "barokního roku", kterým se rok 2001 v České republice stal. Všechna velká centra pořádala barokní akce, výstavy, projekty a tak se Dačické barokní dny staly naším příspěvkem k českému "baroknímu roku". Myšlenka barokních dní v sobě nese dva základní principy. Základně je to snaha po skutečné spolupráci téměř všech dačických kulturních institucí. Podařilo se dát dohromady program, který v sobě nese druhý základní princip - spojení hudby a mluveného slova. Většina barokních akcí totiž většinou sází především na hudbu, maximálně rozšířenou o výstavy a prezentaci barokních památek. Jedinečnost první dačické barokní akce je připojení pašijí českého baroka a prezentace světové barokní poezie. Vznikl tak program, ve kterém jsme se pokusili propojit hudbu, poezii, drama, architekturu, historický pohled na barokní Dačice atd. Samozřejmě nechyběla ani snaha po zachycení barokní atmosféry, ať již díky kostýmní výpravě či důrazem na duchovní rozměr barokního období.


dekorativní obrázek