dekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázek

Dačické barokní dny 2002

V roce 2002 měly Dačičtí, jakož i návštěvníci tohoto města, možnost prožít tři barokní dny plné hudby, divadla i poezie. Dačické barokní dny pokračovaly ve dnech 5. – 8. 9. 2002 a založily tak již snad tradici barokních slavností ve městě. Otevírány byly, stejně jako v roce 2001, barokní mší. Mohu konstatovat, že se s diváckým zájmem setkaly všechny připravované akce. Ať již šlo o přednášku Mgr. Alberta Kubišty „Baroko před barokem“ v dačické muzeu, barokní poezii Krasohledu v sobotu večer či koncert pražského Rittornela na závěr barokních dní v neděli večer. Největší radost jsme měli z diváckého zájmu o historickou procházku městem v sobotu odpoledne. Herci divadelního spolku Tyl totiž vytvořili úžasnou atmosféru barokní doby a nabízí se myšlenka pouličního divadla na téma dačické barokní historie. V mnohém tak byly druhé barokní dny také inspirací pro rok 2003. Je nutné poděkovat organizátorům a všem dalším nadšencům, kteří se již druhým rokem snaží naplnit ideu dačických barokních dní. Snad se nám všem časem podaří posunout tuto akci do role významné kulturní události, která přesáhne svým ohlasem hranice města i regionu.


dekorativní obrázek