dekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázek

Dačické barokní dny 2004

Tradiční. Deštivé. Potěšující. Završující. V těchto několika slovech se skrývají mé základní pocty ze čtvrtého dačického baroka. Za každým z nich se pak skrývají většinou dobré pocity, ale i zamyšlení nad budoucností akce tohoto typu.

Tradiční. Opět měli návštěvníci možnost vidět výkony dačických hudebníků i české hudební špičky z oblasti staré hudby. Ty první zastupovalo Collegium musicum Dačice na čele s Richardem Šedou, ty druhé pražské Ritornello s vedoucím Michaelem Pospíšilem. Opět byla možnost shlédnout výstavu, tentokrát ve věži kostela, byla slyšet originální barokní češtin a návštěvníci akcí potkávali Matěje Jiřího Kapetu, který věrně provázel barokní dny. Nechyběla ani tradiční barokní mše. Tradiční byla i návštěvnost, která se celkově pohybuje okolo 150 návštěvníků barokního víkendu.

Deštivé. Déšť nevadil koncertům ani barokní mši. Sobotní program však deštěm silně utrpěl. Návštěvnost na výstavě ve věži byla slabší než jsme čekali a od večerního barokního kázání na zahradě knihovny odradil návštěvníky déšť docela. Přesto patřilo právě toto představení k jedněm z nejzdařilejším a jistě bude mít cenu je zopakovat.

Potěšující. Program vyšel, lidé přišli, baroko opět znělo Dačicemi. Jednou z největších radostí bylo představení první generace žáků Richarda Šedy na koncerte „Putování barokní Evropou“ v Kostelním Vydří. Spojitost této kulturní akce s živým kulturním životem nejmladší generace je třeba zdůraznit. Potěšila vstřícnost a zaujetí všech zúčastněných, kterým patří velký dík, mezi jinými hercům DS Tyl, kteří opět nezklamali.

Završující. Když se ohlédneme za čtyřmi již proběhlými ročníky dačického baroka, zdá se být vše v pořádku. Nastavené schéma programu jistě vyhovuje dačickým potřebám a je příjemným oživením konce srpna. V něčem je však jistým způsobem završující. V tomto okamžiku se již program nepohne dále bez výraznějšího impulsu, který občerství celou akci. Pátý jubilejní ročník musí být výjimečný.

Jsou to samozřejmě slova do vlastních řad, která však závisí také na finančních možnostech. Z našeho města se může stát na několik dní malé „barokní centrum“. Jistě, dokážeme připravit koncerty, představení barokní slovesnosti, výstavu… Ale nestálo by za to přitáhnou nějakou výraznou hudební osobnost, zorganizovat malou konferenci mladé generace vědců na téma baroka, připravit barokní pouliční divadlo? To vše pak mimořádně propagovat na úrovni celé republiky, nejen města a malého okresu. To je podle mého názoru směr, kterým bychom měli jít. Baroko má v Dačicích silný potenciál a za organizátory mohu slíbit, že se o něco podobného jistě v roce 2005 pokusíme.


dekorativní obrázek