dekorativní obrázekdekorativní obrázekdekorativní obrázek

Hlavní pořadatel

Občanské sdružení Krasohled vzniklo v roce 1999 v Dačicích. Bylo to sdružení studentů, přičemž činnost sdružení se zaměřila na pořádání poetických pásem a vydávání regionálního kulturního měsíčníku KRASOHLED. Předsedou sdružení byl od tohoto roku Michal Stehlík. Mezi další aktivní členy patřili Markéta Čermáková, Lucie Stehlíková, Gabriela Kamarýtová, Tomáš Vojta, Michal Popela, Bohumil Havlík, František Ondrák, Jan Karásek, David Stehlík, později pak také Richard Šeda a Roman Indra.

Do konce roku 2000 vydalo sdružení celkem jednadvacet čísel měsíčníku a do roku 2003 uspořádalo přes třicet poetických pásem. Šlo o tyto autory: Miroslav Holub, Karel Šiktanc, Karel Kryl, Václav Hrabě, Beat generation, Ivan Diviš, Jan Vodňanský, Jiří Orten. Zároveň vydalo sdružení dvě publikace – almanachy literární tvorby, samostatný almanach 1999 a dvojjazyčný almanach SPOLEČNĚ – MITANAUND 2001 s rakouským časopisem D.U.M.
V letech 1999 – 2001 spolupracoval Krasohled na několika projektech v celém regionu Trojmezí. Jednalo se např. o projekty „Návrat paměti krajiny – Staré Město pod Landštejnem“ a „Zapomenutý všední den“. Krasohled byl v roce 2000 hlavním organizátorem projektu spolupráce muzea a školy „Dačický uličník“, jehož výstupem byla stejnojmenná publikace. Výše zmíněné projekty byly podpořeny z grantových prostředků programů CBC Phare či Open Society Fund Praha.

Vzhledem k tomu, že sdružení tvořili od počátku studenti, bylo jen otázkou času, kdy dojde ke změně. Rok 2001 byl tak rokem soustředění aktivit sdružení pouze dvěma konkrétními dvěma směry. Krasohled inicioval první ročník Dačických barokních dní, které se již staly každoroční kulturní tradicí města, a v září 2001 zahájil pod sdružením činnost Filmový klub Dačice. Ten ovšem v roce 2009 ukončil svoji činnost, neboť jeho hlavní organizátoři působí již mimo Dačice. Lidé kolem Krasohledu nadále páchají ovšem nadále nejrůznější projevy vlastní tvorby, ať již prózu, poezii či výtvarné umění.

Z dalších projektů je nutné zmínit, že v roce 2003 realizoval Krasohled projekt umístění pamětní desky obětem holocaustu v Dačicích, to vše ve spolupráci s městem Dačice a Nadačním fondem obětí holocaustu. V roce 2007 vydalo pak sdružení za podpory Jihočeského kraje publikaci věnující se dějinám Českého Rudolce a v roce 2009 na publikační aktivity navázalo vydáním knihy s tématem slavonických dějin ve 20. století. Od tohoto roku jsou pak hlavní aktivitou sdružení právě Dačické barokní dny.


dekorativní obrázek